Konstruktion, industriblæsere

 og procesanlæg

Kontakt Sentrifan

Direct Phone:

+45 97 98 54 07

 

Cellular Phone:

+45 21 86 54 07

 

Email: ass@sentrifan.dk

Produktoversigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne maskine er leveret til Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2011 Sentrifan.dk  
Sentrifan.dk

Kasterende sigte til forrensning af bulkvare

Type ISK 1x4

Kasterende sigten er beregnet til at frasortere klumper, plastikstykker, bolthoveder, snore og andre fremmedlegemer fra indkøbt fiskemel og andre typer letløbende bulkvare.

Kasterende sigten består af en solid galvaniseret bundramme af firkantede stålrør, hvorpå er monteret en 400 volts 1450 RPM ABB elmotor, der via et kileremstræk driver en excentrik med kontravægte, der så igen gennem en trækstang sætter en på bladfjedre monteret sigtekasse i hurtig frem og tilbage gående bevægelse, hvorved materialet der skal sigtes, glider hen over en række huld sold i sigtekassen.

Herved deles materialestrømmen i 2 fraktioner, afrensning (grove dele der ikke kan komme gennem hullerne i soldene) der løber oven på sold pladerne og hen i en medrystende tvær rende, for enden af sold rækken og rystes ud til siden, og god varen, der falder gennem hullerne i soldene og ned på sigtekassens bund, hvorfra den rystes ud i afgangstragten, der er fast monteret på bundrammen.

Denne type maskine kan behandle ca. 50 tons fiskemel pr. time, eller andre letløbende materiale med en vægtfylde på ca. 750 kg / m³.

Andre størrelser og kapaciteter af denne maskine kan leveres efter aftale.

 

Shaking sieve

Type ISK 1 x 4

This type of machine is delivered to Hanstholm Fiskemelsindustri A/S

in Hanstholm Denmark.

It is designed for sieving of lumps, plastic parts, bolt heads, pieces of string

and other non wanted parts, before the cleaned goods is sacked of.

The machine consists of a solid hot galvanized steel bottom frame inside which is fitted a 400 V 1450 RPM ABB motor which through a belt drive rotates an eccentric with counterweights, which again through a pulling rood brings a sieve box fitted on blade springs into fast back and forth going movement where by the material to be sieved glides over a row of sieving plates with holes in them.

Thereby the flow of material is divided into two fractions, the rejected material (coarse parts that can not go through the holes in the sieves) running on top of the sieves into a cross box that shakes with the sieve and there by brings the rejects out to the side of the sieve box, and the god material falling through the holes in the sieves and down on the bottom of the sieve box, and from there is shaken out into the outlet hopper fitted on the bottom frame.


This type of machine can handle around 50 tons fish meal pr. hour, or other types or easy running bulkware with a weight not exceeding 750 kg/m³.

Other sizes and capacities of this machine can be delivered on request.