Konstruktion, industriblæsere

 og procesanlæg

Kontakt Sentrifan

Direct Phone:

+45 97 98 54 07

 

Cellular Phone:

+45 21 86 54 07

 

Email: info@sentrifan.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2014 Sentrifan.dk  
Sentrifan.dk

Omfattende erfaring med konstruktion af:

 

Kædetransportører, kopelevatorer og pneumatisk transport udstyr for transport af korn og foderstof og andre bulk varer.

 

Systemer for støvafsugning fra korn og foderstof transport og for transport af støv og savsmuld fra snedkerimaskiner.

 

Mange forskellige slags maskineri som f.eks. transportsnegle, rustfrie snegle, vandkølede snegle for varm aske, og skibs laste udstyr for op til 400 tons korn per time og alt losse udstyr for et selvtømmende skib. 

 

Aksial- og centrifugal blæsere såvel for ren luft som for støvholdig luft, høj temperatur blæsere og blæsere der fjerner støvet fra støvholdig luft. 

 

Mindre udstyrs dele som f.eks. sluser for støv og korn og for varm aske, blæsere og cykloner for slamforbrændings udstyr og en fiskebens knuser.

Forskellige stålkonstruktioner.

 

 

 

På konstruktions arbejde der udføres efter timepris gives altid et overslag over tidsforbruget inden opstart.

 

Venligst ring til +45 97 98 54 07 eller +45 21 86 54 07 for yderligere oplysninger.