Konsulentydelser

Copyright © All Rights Reserved

Følgende ydelser kan tilbydes på konsulentbasis:

Rådgivning vedrørende drift af korntørringsanlæg, og transportanlæg indenfor korn og foderstofbranchen.

Dimensionering af blæsere for beluftning af siloer fyldt med forskellige materialer.

Aspirationsanlæg til proces anlæg.

Afstøvning af procesluft med enten cykloner, sentrifaner eller filterløsninger.

Konstruktion af specialblæsere og blæsere til brug med høj temperatur gasser.

Rådgivning udføres både til en aftalt fast pris eller på timebasis.

Ved en fastprisaftale anbefaler vi altid, at kunden fremsender skitser af projektet eller aftaler et møde således, at det rette grundlag for tilbudsgivningen er til stede.

Ved arbejde udført på timebasis oplyses kunden altid et estimeret prisoverslag over opgavens udførelse.

Timepris excl. moms DKK 815

Consultancy

The following services can be offered on a consultancy basis.

Advice concerning grain drying and internal transportation of grains and other bulk ware in grain silos.

Dimensioning of fans for the aeration of silo plants filled with various crops.

Designing of aspiration systems for various process plants.

Dedusting of process air with the use of either cyclones, cyclofans or filters.

Construction of special fans and fans for the use with high temperature gases.

Consultancy carried out both at an agreed fixed price or hourly.

At a fixed price we always recommend that customers submit sketches of the project or set up a meeting so that the appropriate basis for bidding is present.

For work performed on an hourly basis the customer is always given an estimated price estimate of task execution.

Hourly Consulting fee DKK 815 VAT excl.

Kontakt direkte: +45 97 98 54 07 mobil: +45 21 86 54 07 email: info@sentrifan.dk